Page 10 - Paradoxes
P. 10

L'ou o la gallina         L'ou o la gallina? És un dilema que prové de l'expressió "què va ser primer: l'ou o
         la gallina?", ja que les gallines ponen ous i d'aquests provenen els pollets que
         esdevindran pollastres o gallines. Aquesta expressió plena d'ambigüitat va conduir
         a filòsofs antics a la pregunta de com es va originar la vida i l'univers.
                                            [1]

         Explicació


         És clar que l'ou és anterior a la gallina, puix perquè es generi la primera gallina ha
         d'haver-hi un ou, que pot-ser, no cal que provingui d'una gallina.

         Llavors d'on ve? La gallina és un animal que ha evolucionat d'un altre animal.
         Suposem que ha evolucionat d'un ocell. Amb el pas del temps, aquest ocell ha
         anat canviant de forma, i s'ha reproduït ponent ous. Per això, la primera gallina va
         sortir d'un ou que no és necessari que el pongués una gallina, sinó un ocell
         semblant a la gallina. Per tant, la primera gallina com la considerem ara va sortir
         d'un ou no necessàriament post per una gallina, sinó per un animal d'espècie
         anterior a la gallina. Hi ha persones que contradiuen aquesta tesi dient -i si la
         primera gallina no es reproduïa sense ous?-. Doncs, llavors ja no és una gallina. És
         un animal igual per fora però amb una reproducció diferent, per tant ja no és una
         gallina, és un animal amb dues potes, ales... igual que una gallina exteriorment, no
         interiorment.


         En la parla popular, referir-se a la qüestió "qui va ser abans, l'ou o la gallina" posa
         l'accent en la inutilitat de preguntar qui va ser primer, ja que aquesta sentència és
         una fal·làcia del tipus "cercle viciós". És en aquesta forma de veure el problema en
         què rau la naturalesa fonamental de la qüestió, ja que la resposta literal és una
         mica òbvia. El dilema, llavors, procura elevar-se a qüestions metafísiques, amb un
         plantejament metafòric. Per entendre millor la representació metafòrica, la pregunta
         es pot reformular de la manera següent: "Què ve primer: x que no pot venir sense
         I, o I que no pot venir sense x?".
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15