Page 20 - Paradoxes
P. 20

Paradoxa de Teseu         La paradoxa de Teseu, també coneguda com el vaixell de Teseu, és
         un experiment mental que planteja la qüestió que, si a un objecte se li

         han canviat tots els seus components, continua sent el mateix objecte.
         La paradoxa es troba documentada notablement per Plutarc en La vida
         de Teseu, de les darreries del segle I. Plutarc es preguntava si un vaixell

         que era restaurat reemplaçant totes i cadascuna de les seves parts de
         fusta seguia sent el mateix vaixell.


         La paradoxa ha estat debatuda per més filòsofs de l'antiguitat, tals com
         Heràclit, Sòcrates i Plató abans que Plutarc escrigués la seva obra; més
         recentment, Thomas Hobbes i John Locke també la discutiren.

         N'existeixen moltes variants, la més notable de les quals és "la destral
         de l'avi". Aquest experiment mental és "un model per als filòsofs"; alguns
         diuen que el vaixell "continuà sent el mateix", i alguns que "no era pas el

         mateix".
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25