Page 16 - Paradoxes
P. 16

Paradoxa de Sant Petersburg         En economia, la paradoxa de Sant Petersburg és una paradoxa relacionada amb
         la teoria de la probabilitat i la teoria de decisions. Està basada en un joc d'apostes
         amb un valor esperat infinit. Daniel Bernoulli va ser el primer a presentar el
         problema i la seva solució en la publicació Comentaris de l'Acadèmia Imperial de
         Ciències de Sant Petersburg (Bernoulli, 1738).


         La paradoxa


         Un jugador proposa un joc a un altre participant. Les regles són simples: el jugador
         llença una moneda a l'aire, si el resultat de la tirada és una cara es pararà el joc i
         pagarà un florí al participant. Si el resultat és creu, tornarà a llençar la moneda. En
         el segon torn, el jugador llençarà la moneda, en el cas que el resultat sigui una
         cara, aturarà el joc i haurà de pagar el doble, 2 florins. Si el resultat és una creu
         tornarà a llençar la moneda. Així successivament.

         La paradoxa de Sant Petersburg fa referència a la pregunta següent: Quin preu
         estaria disposat a pagar un jugador potencial per participar en aquest joc?


         El valor esperat és el resultat del càlcul següent:
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21